नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका २०६९ अनुसार नेपाल सरकारले परिचयपत्र वितरण कार्यको नियमित अनुगमन गर्नेछ । कार्यक्रम प्रारम्भ भएको २ वर्षमा परिचयपत्र वितरण कार्यको बोर्डले छनौट गरेको स्वतन्त्र विज्ञहरुको समूहबाट मूल्यांकन गरिनेछ । गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यस्थापन तथा वितरण कार्यक्रमको सफलतापुर्वक संचालन गर्नको लागि केन्द्रीय र जिल्लास्तरमा देहाय बमोजिमका विभिन्न समिति र संगठनहरु स्थापना गरि आवश्यक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ।