नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


११ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
११ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०७१/१०/१३)

 

१. समन्वय वोर्ड सचिवालयले तयार गरेको गरिब घरवरिवार पहिचान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PHIMIS) बारे जानकारी गरियो र सो सफ्टवेयर प्रयोग गरी कार्यक्रम संचालन गर्न सहमती दिने निर्णय गरियो ।

२. समन्वय वोर्डको १० औंै बैठक २०७१/९/६ को निर्णय नं. ९ मा सिराहा, तनहुँ र अछाम जिल्लका उपयुक्त वडा तथा ईलाकाहरु छनौट गरी गरिब घरपरिवारको पहिचान मापदण्ड तथा विधिको समेत नमुना परिक्षण गर्ने र सोको नतिजा आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भए अनुरुप उल्लखित तीन जिल्लाको परिक्षणलाई समेत आधार मानि पहिचान मापदण्ड तथा विधि Proxy Mean Testing (PMT) Model, र थ्रेसहोल्डको विवरण तयार गरि आगामी बैठकमा पेश गर्ने ।

३. समन्वय वोर्डको नाम “गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय वोर्ड” को संशोधित नाम “गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्ड (Poor Househol Support Coordination Board)”  राख्ने निर्णय गरियो र सो बमोजिम प्रकृया पुरा गरी कार्यबिधि र निर्देशिकाहरु परिमार्जित गर्ने ।