नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


१२ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
१२ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०७२/०१/२८)

१. गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण भएका गोरखा, सिन्धुली, रामेछाप र तनहुँ जिल्लाका घरपरिवारहरुको विवरण अध्यावधिक गर्ने र सर्वेक्षण नभएका जिल्लाहरु सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट, काठमाण्डौ, धादिङ्ग, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा। भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, लमजुङ्ग, ओखलढुङ्गा जिल्लाहरुमा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको लागि तयार गरिएको प्रश्नावली र सोही क्षेत्रमा घरपरिवार पहिचान सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक संकलनको लागि तयार गरिएको प्रश्नावली अध्ययन गरि उपयुक्त प्रश्नावली प्रस्ताव दुई (२) वमोजिमको समितिले निर्धारण गरि घरपरिवार सर्भेक्षण, २०७२ संचालन गर्ने । हाल कार्यस्थलमा रहेका भुकम्प पिडितहरुको लागि तथ्यांक संकलन गर्ने टोलिहरुलाई दुवै विवरण आउने गरी प्रश्नावली भराउनको लागि पठाउने र सो टोलीहरुलाई आवश्यक परेमा सम्बन्धित वडा वा गा.वि.स.को सामाजिक कार्यकर्ताको सहयोग लिई सो प्रश्नावली भर्ने भराउने व्यवस्था गर्ने ।

२. प्रस्ताव नं. १ मा उल्लेखित समितिले तयार गरेको परिमार्जित प्रश्नावली अनुसार सो भर्नको  लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक परिचालक वा हाल जिल्लामा तथ्याँक संकलन गरिरहेको समितिलाई आवश्यक प्रोत्साहन भत्ता र समन्वय वोर्ड सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने गणना सामाग्री, कम्प्युटर लगायत सफ्टवेयर सम्बन्धी प्राविधिक कार्यको लागि आवश्यक पर्ने बजेट सो समितिले परिमार्जन गरी बजेट रकमगत विवरण सहितको परिमार्जित बजेट पेश गर्ने ।

समितिको गठन :

१. कार्यकारी उपाध्यक्ष – गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्ड              –संयोजक

२. सहसचिव, गृह मन्त्रालय                                                       – सदस्य

३. सहसचिव, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय                  –सदस्य

४. महानिर्देशक, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग                                          –सदस्य

५. निर्देशक, गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्ड                              –सदस्य सचिव

 

समितिले आवश्यकतानुसार बढीमा ३ जना विज्ञ तथा व्यक्तिहरु आमन्त्रण गर्न सक्ने र समितिको कार्य विवरण आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

३. व्यवस्थापनको प्रस्ताव (१) (२) र (३) बमोजिम गरिब घरपरिवार पहिचान PMT Model, सुचकहरु र जिल्लागत गरिबीको दरलाई समेटी जिल्लाको थ्रेसहोल्ड कायम हुने गरी गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने र जनजाती प्रतिष्ठानको सुचीलाई समेत आधार मानी जनजाती वर्गिकरण गरी समावेशिकरण (inclusion) व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो । विनाशकारी भुकम्पले क्षेतिग्रस्त भएका जिल्लाहरु लगायतका जिल्लाहरुमा उपयुक्त प्रकृया अबलम्बन गरी सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि सो विवरण भिडान गर्न माग आएमा सो जिल्लाहरुको घरपरिवारहरुको विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।