नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


०२ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
०२ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०६९/०५/३१)

१. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि, २०६९ पेश भए वमोजिम स्विकृत गरियो । साथै उल्लेखित स्विकृत कार्यविधि समन्वय वोर्डका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई प्रेषित गरी विधि, आधार, मापदण्ड, प्रश्नावली लगायतका अन्य विषयहरुमा थप केही राय प्रतिकृया भएमा तीन दिन भित्रमा प्राप्त गर्ने र परिमार्जनका लागि वोर्ड बैठकमा पेश गर्ने ।

२. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९ अनुसार गठित जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयहरुको प्रारम्भिक कार्यहरुमा स्विकृत कार्यविधि अनुसार खर्चगर्न हाललाई पहिलो चरणमा कार्यक्रम लागिुहुने २५ जिल्लाका जिल्ला विकास समितिहरुमा रु ५० हजारका दरले रु १२ लाख ५० हजार रुपयाँ गरिबी निवारण कोषले पठाउने ।

३. जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा भाग लिने समितिका प्रत्येक सदस्यहरुलाई प्रति बैठक रु. ३०० खाजा खर्च प्रदान गर्न स्विकृत दिने