नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


सिन्धुली जिल्लामा भएको कार्यक्रम2015-02-16

सिन्धुली जिल्ला, कार्यक्रमको केही तस्वीरहरु, बोर्ड बैठक समाचार कभरेज।