नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


सिरहा जिल्लामा भएको कार्यक्रम2015-02-16

सिरहा जिल्ला, डाटा संकलनको क्षेत्रना प्रमाणीकरणका लागि सामाजिक प्रशिक्षणकाठमाडौं बोर्ड बैठकना प्रधानमन्त्री र केही समाचार कवरेज