नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


कानूनी व्यवस्था

यस कार्यक्रममा संचालन हुने विभिन्न चरण र क्षेत्रका क्रियाकलापहरुलाई निर्देशन गर्ने निम्न तीनवटा कानूनी दस्तावेजहरु रहेका छन् :

नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सुशासन ) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बमोजिम गठित गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डले सो निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्नका लागि उपयुक्त कार्यविधि बनाएको छ । साथै पारिवारिक वितरण संकलन फाराम भर्न खटिने कर्मचारी तथा डाटा प्रविष्टि गर्नेलाई दिने पारिश्रमिक र अन्य आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्नको लागि आर्थिक निर्देशिका जारी भएको छ ।

संगठनात्मक व्यवस्था: