नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


वोर्डका अध्यक्षको स्वागत तथा अध्यक्षद्धारा सचिवालयको निरक्षण

समन्वय वोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री चिन्तन पौडेल लगायत कर्मचारीहरुद्धारा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा यस समन्वय वोर्डका अध्यक्ष श्री चित्र बहादुर के.सी.को स्वागत र अध्यक्षद्धारा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्ड सचिवालयको निरिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

Press Release 2072/07/21