नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


उद्देश्य

गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकहरुका घरपरिवारलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा त्यस्ता परिवारलाई राज्यको स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि गरिब घरपरिवारको पहिचान गर्ने पद्दतिलाई स्तरिकृत गरी परिचयपत्र प्रदान गर्नु यस कार्यक्रमको मुलभूत उद्देश्य हो । सो मुलभूत उद्देश्य  हासिल गर्नका लागि आवश्यक र अन्तरसम्बन्धित निम्न सहयोगि क्रियाकलापहरु सम्पादन गर्नु यस कार्यक्रमका अन्तरनिहित उद्देश्वहरु हुन :