नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


रिपोर्ट तथा अनुसन्धान अध्ययन

सम्माननीय प्रधानभन्त्री तथा विभागीय मन्त्री एवम् गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका अध्यक्ष श्री शुशिल कोईरालाज्यू समक्ष बोेर्डका कार्यकारी उपाध्यक्षद्धारा २०७२ अषाढमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिबेदन